Ήρθε η ώρα ανανέωσης του Διοικητού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 12:00-19:00
Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 11:00-17:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2022 11:00-13:00 & 17:00-19:00

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη!