Στα 1911 ο μεγάλος παιδαγωγός Αλ. Δελμούζος διατύπωνε την άποψή του – εξίσου επίκαιρη και σήμερα – για το ρόλο του σχολείου: “Πρώτος και τελικός στόχος παντός παιδαγωγούντος σχολείου είναι να μορφώσει ηθικούς αυθύπαρκτους χαρακτήρες. Η τέτοιου είδους μόρφωση επιτυγχάνεται μόνο με την ελευθερία, την αγάπη και την υπεροχή”.

Το όραμα μας για μια ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση πηγάζει από αυτές τις σκέψεις του μεγάλου παιδαγωγού: η εκπαίδευση που ζητάμε – απαιτούμε είναι να καθιστά το άτομο ικανό να ζήσει δημιουργικά είτε στον τόπο του, είτε σε κάποια άλλο μέρος και άξιο να εργασθεί για τον πολιτισμό του και την προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ζωής.

Πιστεύουμε ότι η γνώση απελευθερώνει τον άνθρωπο οδηγώντας τον στη μεγαλοψυχία, στην ευπρέπεια, στην υπερηφάνια, στην εντιμότητα, στη γενναιότητα και στη λεβεντιά, σε μια σύνθεση αρετών που θα τον ανυψώσουν.

Στόχοι

Προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε μια εκπαίδευση που θα υπηρετεί αποτελεσματικότερα την κοινωνία και θα στοχεύει στην ευτυχία του πολίτη μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο που ευημερεί σε απολυτή συνεργασία με το σχολειό.

Προσπαθούμε:
 • Να αναγνωρίσουμε τις ποικίλες ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και να συμβάλουμε στην άμεση αποδοχή από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές.
 • Να λειτουργεί, να καλλιεργείται και να αναδεικνύεται ολόκληρο το φάσμα των ικανοτήτων του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού.
 • Να μη διαιωνίζονται οι σχολικές ανισότητες που οφείλονται σε κοινωνικοοικονομικούς (εξωσχολικούς) παράγοντες και στη συνέχεια να αμβλύνονται και να αντιμετωπίζονται προς όφελος του συνόλου.
 • Να λειτουργούμε σε κλίμα έμπρακτης αγάπης, μακριά από αυταρχικές μεθόδους, μέσα από κανόνες αποδεκτούς από όλη τη σχολική κοινότητα.
Στοχεύουμε:
 • Σε ένα σχολείο ενεργητικής μάθησης με κατάργηση των ρόλων πομπού – δέκτη.
 • Σε ένα σχολείο που τα παιδιά δραστηριοποιούνται ατομικά και συλλογικά με την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπ/κών.
 • Σε ένα σχολείο που τα παιδιά μελετούν με πρόγραμμα, οργανώνουν καλά το χρόνο τους το απόγευμα και η οικογένεια τους δεν υποχρεώνεται να προσφύγει σε εξωσχολικούς παράγοντες για να λύσει τα προβλήματα που αναφύονται στη διάρκεια της μελέτης.
 • Σε ένα σχολείο ανοιχτό σε όλα τα παιδιά. Σχολείο ενσωμάτωσης και όχι απόρριψης.
 • Σε ένα σχολείο με διαρκή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σχεδιασμό και συνεχή παρακολούθηση.
 • Σε ένα σχολείο με οργανωμένη πολιτιστική δραστηριότητα με πρόταση για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
 • Σε ένα σχολείο με ευαισθησία σε θέματα Δημοκρατικής συμπεριφοράς, σε θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας των συνανθρώπων, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Σε ένα σχολείο που επιδιώκει την απόκτηση κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια και την άσκηση των δεξιοτήτων.
 • Σε ένα σχολείο που παρέχει τα απαιτούμενα εφόδια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.