Πρόεδρος: Λειβαδάρος Παρασκευάς (+30 6931261777)
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τσάμη
Γενικός Γραμματέας: Ανδριανοπούλου-Δήμου Σταυρούλα
Ειδικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας: Οκτωράτου Σταματίνα
Έφορος: Μανουσάκη Όλγα
Έφορος: Καστανιώτη Πολυτίμη
Αναπληρωτής: Κουτσικόνα Ζωή


Ένωση Συλλόγου Γονέων

Λειβαδάρος Παρασκευάς
Κατσανιώτη Πολυτίμη
Σοφικίτης Φοίβος

Αναπληρωματικά Μέλη

Καραγιώργου-Σφακιανάκη Ελένη