Αποτελέσματα Εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικού Έτους 2022-2023

Δοικητικό Συμβούλιο Κατσανιώτη Πολυτίμη 75Λειβαδάρος Παρασκευάς 57Μανουσάκη Όλγα 39Τσάμη Αγγελική 30Παπαδόπουλος Θανάσης 27Οκτωράτου Σταματίνα 14Κουτσικόνα Ζωή 9 Αναπληρωματικά Μέλη Ανδριανοπούλου-Δήμου […]