Δοικητικό Συμβούλιο

Κατσανιώτη Πολυτίμη 75
Λειβαδάρος Παρασκευάς 57
Μανουσάκη Όλγα 39
Τσάμη Αγγελική 30
Παπαδόπουλος Θανάσης 27
Οκτωράτου Σταματίνα 14
Κουτσικόνα Ζωή 9

Αναπληρωματικά Μέλη

Ανδριανοπούλου-Δήμου Σταυρούλα 6

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μπούρα Γεωργία 58
Κατερίνα Κουτάβα 32

Ένωση Συλλόγων Γονέων

Σοφικίτης Φοίβος 86
Κατσανιώτη Πολυτίμη 79
Λειβαδάρος Παρασκευάς 54
Τσάμη Αγγελική 35
Παπαδόπουλος Θανάσης 27
Καραγιώργου-Σφακιανάκη Ελένη 24