Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λειβαδάρος Παρασκευάς (Τηλ: 6931261777)
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τσάμη
Γενική Γραμματέας: Καστανιώτη Πολυτίμη
Ειδικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας: Οκτωράτου Σταματίνα
Έφορος: Μανουσάκη Όλγα
Έφορος: Κουτσικόνα Ζωή
Αναπληρωτής: Ανδριανοπούλου-Δήμου Σταυρούλα

Ένωση Συλλόγου Γονέων

Λειβαδάρος Παρασκευάς
Κατσανιώτη Πολυτίμη
Σοφικίτης Φοίβος

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπαδόπουλος Θανάσης
Καραγιώργου-Σφακιανάκη Ελένη
Τσάμη Αγγελική