Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2023

Πρόεδρος: Λειβαδάρος Παρασκευάς (Τηλ: 6931261777)
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τσάμη
Γενική Γραμματέας: Καστανιώτη Πολυτίμη
Ειδικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας: Οκτωράτου Σταματίνα
Έφορος: Μανουσάκη Όλγα
Έφορος: Κουτσικόνα Ζωή
Αναπληρωτής: Ανδριανοπούλου-Δήμου Σταυρούλα